PORADY

PIĘĆ NAJWIĘKSZYCH RZECZY O PIELĘGN ACJI SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

 1. Czyszczenie i dezynfekcja

  Stosując soczewki kontaktowe wielokrotnego użytku, po zdjęciu ich z oka, należy je dokładnie wyczyścić i zdezynfekować. Czynność ta jest wymagana, gdyż obecne na soczewce drobnoustroje chorobotwórcze mogą wywołać powikłania, a białka, wapń i lipidy znajdujące się we łzach mogą odkładać się na powierzchni soczewek w postaci osadów. Osad ten może powodować dyskomfort podczas noszenia soczewek i zwiększać ryzyko infekcji. Czyszczenie soczewek kontaktowych jest niezwykle istotną czynnością, gdyż możemy pozbyć się w ten sposób około 90% bakterii znajdujących się na nich. Miękkie soczewki kontaktowe najlepiej jest czyścić i dezynfekować zaraz po zdjęciu. Tradycyjna metoda czyszczenia soczewek polega na tym, że umieszczamy soczewkę na czystej i suchej dłoni, aplikujemy kilka kropel płynu do czyszczenia, a następnie delikatnie pocieramy przednią i tylną powierzchnię soczewki. Następnie dokładnie płuczemy soczewkę płynem i umieszczamy je w pojemniczku na soczewki. Każdy z jego dwóch zbiorniczków należy wypełnić płynem, a następnie zamknąć i przechowywać w nim soczewkę przez czas określony w ulotce dołączonej do opakowania płynu do pielęgnacji. Soczewki kontaktowe można także czyścić pozostawiając je po prostu zanurzone w płynie do pielęgnacji na całą noc. Do czyszczenia soczewek nie należy stosować do tego zwykłej wody z kranu. Woda z kranu zawiera chlor, minerały i cząsteczki metali, które mogą uszkodzić zarówno soczewki kontaktowe, jak i oko. Co najważniejsze, woda zawiera mikroorganizmy, które mogą doprowadzić do poważnych infekcji oczu. Domowej produkcji sól fizjologiczna, woda przegotowana lub destylowana, nie są sterylne i nie dezynfekują soczewek kontaktowych; nie powinny być więc używane do płukania lub przechowywania soczewek kontaktowych. Soczewki kontaktowe muszą być więc regularnie pielęgnowane przy użyciu płynów opracowanych specjalnie do czyszczenia i dezynfekcji soczewek. Do pielęgnacji soczewek kontaktowych należy wybrać dobry płyn. Różnego rodzaju soczewki kontaktowe wymagają różnych płynów do pielęgnacji. Płyny wielofunkcyjne możemy stosować do czyszczenia, dezynfekowania i płukania soczewek. Większość płynów można stosować praktycznie do każdego rodzaju miękkich soczewek. Jednak w niektórych przypadkach płyn nie może być stosowany do czyszczenia określonego rodzaju soczewek kontaktowych, gdyż pewne składniki, z których został wykonany płyn, mogą źle oddziaływać na materiał, z którego została wykonana soczewka.

  Najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się ze specjalistą i przestrzeganie zaleceń zawartych w ulotce dołączonej do płynu.

 2. Przechowywanie

  Soczewki kontaktowe należy przechowywać w odpowiednim pojemniku, w płynie zatwierdzonym do ich pielęgnacji. Osoba stosująca soczewki kontaktowe musi od samego początku wyrobić w sobie nawyk odkładania prawej i lewej soczewki w odpowiednie komory pojemniczka oznaczone literami: R - dla prawego oka, L - dla lewego.

 3. Nawilżanie

  Jeżeli pojawiają się objawy wysychania soczewek, to do ich nawilżania należy używać jedynie zatwierdzonych kropli. Nie stanowi to części pielęgnacji soczewek kontaktowych, ale może być stosowane dla uzyskania dodatkowego komfortu.

 4. Pojemnik na soczewki

  Dane wskazują, że pojemniki na soczewki są istotnym źródłem skażenia drobnoustrojami. Właściwe czyszczenie i regularna wymiana pojemnika na soczewki są istotne dla zminimalizowania ryzyka zakażenia. Zawsze należy przestrzegać zaleceń zawartych na załączonej instrukcji, dotyczących czyszczenia i przechowywania pojemnika na soczewki kontaktowe. Pojemnik powinien być wymieniany, co najmniej raz na trzy miesiące. Po założeniu soczewek kontaktowych znajdujących się w pojemniczku, należy go opróżnić ze znajdującego się w nim płynu, przepłukać świeżym płynem do dezynfekcji i pozostawić do wyschnięcia. Dokładne wysuszenie pojemniczka jest niezwykle ważne, gdyż w suchym środowisku nie mogą rozmnażać się drobnoustroje. Stwierdzono, że bardzo częstym źródłem zanieczyszczeń są nie wymieniane, czasami używane kilka lat, pojemniki, dlatego najlepszym rozwiązaniem stosowanym przez niektórych producentów jest sprzedaż kompletów: jeden płyn - jeden nowy pojemnik.

 5. Tryb wymiany

  Różne soczewki kontaktowe są wykonane z różnych materiałów. Ponieważ każdy materiał zachowuje się inaczej, producenci zalecają inny tryb wymiany dla każdego typu soczewek, aby pozwolić na ich optymalne działanie. Większość soczewek kontaktowych noszonych obecnie powinno być wymienianych regularnie. Typowe czasy wymiany to jeden dzień, tydzień do 2 tygodni i jeden miesiąc. Kolejnym problemem jest przestrzeganie przez użytkowników soczewek terminu ich ważności. Każda para soczewek ma ściśle określony przez producenta czas użytkowania, którego bezwzględnie należy przestrzegać. Data przydatności soczewek kontaktowych mierzona jest od momentu otwarcia opakowania ze szkłami. Nawet w momencie, gdy używamy soczewek kontaktowych tylko kilka razy, po przekroczeniu terminu ważności nie powinniśmy ich stosować. Jeśli soczewki noszone są dłużej niż jest to zalecane, rysują się i strzępią się na brzegach. Jeśli nosimy soczewki kontaktowe cały dzień, dobrym rozwiązaniem jest zdejmowanie ich na noc. W czasie snu nasze oczy będą mogły odpocząć. Jeśli przy używaniu soczewek kontaktowych będziemy przestrzegać zaleceń ich producentów i odpowiednio je pielęgnować, nasze oczy będą zdrowe i nie będzie groziła nam żadna infekcja.

Odpowiednie dbanie o soczewki kontaktowe, ich pielęgnacja i regularne czyszczenie gwarantują nam, że noszone przez nas szkła kontaktowe nie wywołają żadnej infekcji oka. Dla tych, którzy jednak nie chcą poświęcać czasu na czyszczenie soczewek, mogą korzystać z jednorazowych soczewek kontaktowych, które pod koniec dnia się po prostu wyrzuca, a rano zakłada się nową parę.

OPTYKTRENDY | WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZERZONE.